Oktatási Hivatal Bázisintézménye

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Intézményünk sikeres pályázat útján elnyerte a Bázisintézmény cím viselését, melyet az Oktatási Hivatal adományozott. Az intézmény 3 évig jogosult a cím használatára.

„A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.”

 

b oklMűhelymunka keretében pedagógusok, pszichológusok részére a munkatervünkben ütemezett módon, műhelyfoglalkozásokat szervezünk, melyek alkalmat adnak, a 2023-2024-es tanévben egy-egy téma gyakorlati megközelítésben történő feldolgozására.
- Kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása szakszolgálati feladaton:
Az óvodás korú gyermekek tehetségszűrése – a „Kíváncsiláda” szűrőanyag megismerése
A „Kíváncsiláda” diagnosztikus tehetségmérő eszköz, mely a 4-8 éves korosztály kíváncsiságát igyekszik kitapogatni, és játékos formában mutatja meg a gyermek erősségeit, kiemelkedő képességeit. Segítségével meghatározható a fejlesztés iránya, a tehetséggondozás területei. Az eszközt jelenleg két tagintézményünkben alkalmazzák a szakemberek. A szakmai program lehetővé teszi az ismeretek szélesítését, az eszköz
alkalmazásának megerősítését, az óvodás korú, kiemelkedő képességű gyermekekkel való foglalkozást.
- Gyógytestnevelés szakszolgálati feladaton:
Gyógytestnevelés vagy könnyített testnevelés – egyező vagy különböző beavatkozásról van szó?
Gyógytestnevelésen vehetnek részt azok a gyermekek, akiknek az egészségi állapota miatt szükséges a fokozott fizikai kímélet vagy a speciális, az az elváltozásuk figyelembevételével szervezett és irányított testkulturális nevelés, rehabilitáció és fejlesztés. Könnyített testnevelés órán a gyermek akkor vehet részt, ha a hosszabb betegség utáni fizikai állapot leromlása, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati elváltozás miatt a testnevelés órák egyes mozgásanyagát nem végezheti. A szakmai dilemmák mentén a kompetenciahatárok, az ellátási keretek közös átgondolása.
- Iskola, óvodapszichológiai ellátás szakszolgálati feladaton:
A szakszolgálat és az iskolapszichológus együttműködési lehetőségei és/vagy a QPR (öngyilkosság megelőző program) megismerése. Tájékoztató előadás a szakszolgálat lehetőségeiről, ha az iskolában nincs iskolapszichológus.
Mit tehet a szakszolgálat az iskolapszichológiai ellátás helyett – a nevelési tanácsadás keretében megoldható problémák, az iskolapszichológiai ellátás szakszolgálat által. A QPR program bemutatása előadó segítségével.

Kapcsolattartók:

Dávid Ilona főigazgató és Czikkely Erika főigazgató-helyettes
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 30/321-91-33 vagy 30/322-37-55

TOP