Tanulástechnika

tanulstechnika

“Jó pap holtig tanul”- mondja a közmondás. Az önálló tanulási stratégiák és módszerek kialakítása, elsajátítása és gyakorlatba ültetése az egyik legfontosabb képesség napjaink gyorsan változó világában. Ahhoz, hogy folyamatosan tudjunk alkalmazkodni a modern élet és technika új kihívásaihoz, folyamatosan fejlesztenünk kell magunkat.

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy a tanuló képes kitartóan és megfelelő technikával tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.

A gyenge tanulmányi teljesítmény gyermekek esetében, vagy a nem kielégítő munkaminőség felnőttek esetében a megfelelő tanulási stratégiák hiánya miatt is előállhat. Minél gazdagabb egy ember tanulási repertoárja, annál jobban tud alkalmazkodni az egyes tantárgyak vagy szakmák követelményeihez.

A tanulás megkezdésekor legfontosabb, hogy optimális körülményeket teremtsünk, melyhez az alábbi tényezők figyelembevétele elengedhetetlen:

-  Levegő: Rendszeresen szellőztessünk!

- Rend: Mindig rendben tanuljunk, és a tanuláshoz szükséges eszközök legyenek elérhető közelségben! Lehetőleg olyan íróasztalt válasszunk, amelyen a legfontosabb eszközök és egy nyitott A/4-es méretű könyv vagy füzet elfér, mindent készítsünk elő, amire szükség van.

- Csend: Lehetőség szerint teljes csendben tanuljunk, de ha mégis zenehallgatás mellett szeretnénk tanulni, akkor csakis halk, megnyugtató, szöveg nélküli vagy idegen nyelvű dalokat hallgassunk. A tanulóasztalt, ha lehet, helyezzük minél messzebb a zavaró tényezőktől, ne legyen az asztalon étel, játék, stb. csak a tanulni való.

- Fény: A szoba, ahol tanulunk, legyen világos, és az asztalon is legyen speciális fényforrás, a fény lehetőleg oldalról érje a diákot. Elegendő fény legyen, hiszen a kevés fáraszthatja, a túl sok nyugtalaníthatja a tanulót.

- Tervezés: Az asztalon legyen naptár és/vagy az asztal felett faliújság, ahol a legfontosabb feladatainkat feltüntethetjük és ütemezhetjük. Az asztalon legyen egy jól látható számlapú óra is! Tervezzük meg mennyit tanulunk, egy tantárgyra mennyi időt szánunk.

- Sorrend: Fontos, hogy a legkönnyebbel kezdjük, így sikerélményt és motivációt adhat a további feladatokhoz, hogy egy már egy leckével készen vagyunk.

Egy azonos tantárgyból egymás után készüljön el az írásbeli és szóbeli tanulni való.

- Pihenés: Természetes, hogy munkaközben elfáradunk, ezért a szünetek, rövid pihenők beiktatása elengedhetetlen fontosságú. Ha elfáradtunk, végezzünk pihentető gyakorlatokat, de tartsuk szem előtt, hogy a túl sok és hosszú pihenés káros is lehet, mert kizökkent a tanulásból (5 perc).

Az önmegfigyelés hozzájárulhat ahhoz, hogy megtudjuk, melyik napszak a legalkalmasabb számunkra a tanulásra és egy adott idő alatt mennyi anyagot tudok megtanulni.

Jó, ha tudjuk, hogy mikor is érdemes tanulni, mikor vagyunk a leghatékonyabbak.

Teljesítőképességünk délelőtt 8-10:00-ig van a maximumon. A mélypontok általában nagyoknál 14-15 óra, kicsiknél 12-13 óra körül érkeznek el.

Teljesítőképességünk újra a csúcsra nagyoknál 16-17 órakor, kicsiknél 14-15 órakor kerül. Mélypontunk újra hajnal 2-4 óra körül következhet be.

A délutáni tanulást ezért érdemes a második „csúcsra” időzíteni.

Fontos felismernünk azt is, hogy milyen tanulástechnikai típusba tartozunk és az ahhoz megfelelő technikákat érdemes alkalmazni a tanulás során.

Az alábbi típusokat különíthetjük el az érzékelés és észlelés módozatai alapján:

- Vizuális: Fontos a szemléltetés, könnyebben tanulja meg az anyagot, ha ahhoz ábrák, képek vannak. HA MAGADRA ISMERTÉL, AKKOR: - készíts ábrákat! - a szövegben használj különböző színeket! - rajzolj! - használj kiemelő filcet! - készíts gondolattérképet!- A tankönyvben figyeld meg a képeket, ábrákat is!

- Auditív: A verbális ingerekre figyel elsősorban, önálló tanuláskor gyakran hangosan szokta olvasni a tananyag szövegét (lecke felmondása). A tanár magyarázatának hallgatása hatékonyabb számára, mint a könyvből való olvasás.

HA MAGADRA ISMERTÉL, AKKOR: - olvasd hangosan! - mondd fel magadnak! - mondd fel valakinek! - vedd fel a telefonodra, és hallgasd meg!

- Mozgásos: Az ebbe a típusba tartozó diákok mozgásos formában gyorsabban tanulnak, pl.: járkálva, labdázás közben, stb.

HA MAGADRA ISMERTÉL, AKKOR: - készíts jegyzetet, ábrát! - írd le, amit tanulsz! - nyugodtan mászkálj fel-alá! (séta, babrálás, testhelyzet váltogatás).

- Vegyes (nincs dominancia): A témával kapcsolatos bővebb információszerzés, valamint a megfelelő tanulási technika elsajátítása érdekében segítséget kérhetnek az iskolapszichológustól, valamint a helyi pedagógiai szakszolgálat szakembereitől is.

Felhasznált forrás:

http://vetesi.hu/osztalyfonoki/Anyagok/tan_stilus.pdf

Kép: https://mersz.hu/blog/tippek-hogy-konnyebben-menjen-a-tanulas/

TOP