A 2021/2022. tanév rendje

Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről

Az elmúlt évhez hasonlóan, most is összegyűjtöttük azokat a legfontosabb időpontokat, határidőket, melyekre a diákoknak és szülőknek érdemes odafigyelniük a tanév során.

A tanítási év:

A tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda).

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2022. április 29.; a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2022. május 31.

Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját az igazgató határozza meg.

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

Az általános iskolai beiratkozás:

Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles gyermekek beíratása 2022. április 21-22.

A vizsgák rendje:

Érettségi vizsgaidőszakok:

A 2021. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák: 2021. október 15-től 2021. október 28-ig. Szóbeli érettségi vizsgák: 2021. november 11-től november 15-ig emelt szintű; 2022. november 22-től november 26-ig középszintű szóbeli érettségi vizsgák.

A 2022. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák: 2022. május 2-től május 23-ig. Szóbeli érettségi vizsgák: 2022. június 1-től június 9-ig emelt szintű, 2022. június 13-tól június 24-ig középszintű szóbeli vizsgák.

A szakgimnáziumokban, szakiskolákban a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az oktatásért felelős miniszter 2021. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé az Oktatási Hivatal honlapján.

Országos mérés, értékelés:

2021. október 15-ig az általános iskolák felmérik azon első évfolyamos tanulók körét, akiknél az óvodai jelzések, vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni (DIFER).

2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között az általános iskolai feladatvállalásban részt vevő intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulók számára megszervezik a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát.

A tanév során három országos mérési program lebonyolítására kerül sor:

  • -     A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást végző általános iskolákban  célnyelvi mérés, amely hatodik évfolyamon A2 szintű, nyolcadik évfolyamon B1 szintű nyelvtudást mér;
  •    Az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a hatodik évfolyamon A1 szintű, nyolcadik évfolyamon A2 szintű nyelvtudás mérése;
  • -    Az alapkészségek mérése, melynek során az érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. Az egyik mérési napon a szövegértés és matematikai mérésre, másik napon a természettudományos mérésre kerül sor.

Az országos méréseket az Oktatási Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint kell lebonyolítani:

  • -       a 6. évfolyamon 2022. május 18-31.,
  • -       a 8. évfolyamon 2022. május 4-17.;
  • -       a 10. évfolyamon 2022. április 20.-május 3. közötti időszakban.

A középfokú iskolai, kollégiumi felvételi eljárás:

2021. október 20. A középfokú iskolák honlapjukon nyilvánosságra hozzák a felvételi tájékoztatójukat.

2021. október 31. Az általános iskolák tájékoztatják a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2021. december 3. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézményekbe.

2022. január 22. Az általános felvételi eljárás kezdete – központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba.

2022. február 18. Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, illetve a tanulói adatlapokat az Oktatási Hivatalnak.

2022. március 16. A középfokú iskolák eddig az időpontig nyilvánosságra hozzák a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2022. március 21-22. Lehetőség van a tanulói adatlapok módosítására az általános iskolákban.

2022. március 23. A módosító tanulói adatlapok továbbítása a Hivatalnak.

2022. április 29. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2022. május 9. -2022. augusztus 31. A középfokú iskolák igazgatói rendkívüli felvételi eljárást írhatnak ki.

2022. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Forrás: 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről

[powr-comments id="ccf00944_1628232370327"]

TOP