Aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálatok kérésének lehetőségei

 

A gyermekek nem egyformák. Ha egy gyermek eltérően fejlődik, az a szülőknek nem feltétlenül tűnik fel, ám az óvodában, iskolában dolgozó pedagógusoknak ezt észre kell venniük. A fejlődésben, képességekben megmutatkozó eltérések korai felismerésével, az időben végzett szűrésekkel és a fejlesztésekkel sokat tehetnek annak érdekében, hogy a gyermek megfeleljen a követelményeknek.

A probléma észlelése után indokolt a szakértői vizsgálat kezdeményezése. A vizsgálatot kezdeményezheti a szülő, nevelési, oktatási intézmény a szülő egyetértésével.

A vizsgálat iránti kérelmet írásban kell kezdeményezni annál a járási szakértői bizottságnál, amelynek működési körzetében lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezik a gyermek/tanuló, vagy melynek működési körzetében jár óvodába, iskolába. A vizsgálat iránti kérelem formanyomtatványa letölthető a pedagógiai szakszolgálatok honlapjáról.

A szakértői vizsgálat időpontját a bizottság határozza meg. Erről, valamint a vizsgálat helyéről a szülőket írásban értesítik, a vizsgálat időpontja előtt legalább 10 nappal. Ha a kapott időpont nem megfelelő, mindenképpen jelezni kell a szakértői bizottságnál (telefonon, e-mail-ben, vagy levélben), ahol új időpontot jelölnek ki.

Fontos tudnivaló, hogy amennyiben a szülő a szakértői vizsgálat időpontjában nem jelenik meg gyermekével, további egy alkalommal kell számára időpontot biztosítani. Ennek ismételt elmulasztása esetén, ha hivatalból, hatósági megkeresésre, nevelési-oktatási intézmény kezdeményezésére indult a vizsgálat, akkor a szakértői bizottság hatósági eljárás megindítását köteles kezdeményezni. Ha a szülő kérésére indult a vizsgálat, az indított eljárás vizsgálat nélkül lezárásra kerül.

A vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő jelenik meg, úgy a nyilatkozata alapján vélelmezni kell, hogy jogosult a távollevő szülő képviseletére.

A gyermek/tanuló aktuális állapotának megismerése tehát a járási szakértői bizottságoknál kezdődik. A vizsgálatot egy szakmai csoport végzi (gyógypedagógus, pedagógus, pszichológus).

A vizsgálat elvégzése után elképzelhető, hogy a szakmai csoport úgy ítéli meg, hogy nincs eltérés, vagy nem olyan súlyos a helyzet, és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget állapítanak meg. A vizsgálati eredményt ismertetik a szülővel. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség esetén javaslatot tesznek a gyermek fejlesztésével kapcsolatban. A gyermek nevelését, oktatását ellátó intézményben, vagy a szakszolgálatnál a gyermek számára biztosítják a szükséges fejlesztéseket. A szakértői bizottság egy év múlva ismét megvizsgálja a gyermeket, hogy merre tart a folyamat.

Ha az állapot megismerésre irányuló vizsgálat során felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja, akkor a járási bizottságok továbbküldik a gyermeket a megfelelő megyei szakértői bizottsághoz.

Amennyiben az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálat során sajátos nevelési igény igazolódik a megyei szakértői bizottságnál, a vizsgálatot végző szakemberek összevetik, értékelik saját vizsgálati eredményeiket, kialakítják a diagnózist, megtervezik a szükséges fejlesztési területeket. Az eredmények alapján javaslatot tesznek az intézményes ellátásra, az ellátás módjára, helyére, a szükséges szakemberekre, a fejlesztő/rehabilitációs foglalkozások óraszámára, esetleg további vizsgálatokra, meghatározzák a felülvizsgálat határidejét.

A vizsgálat zárásaként kerül sor a szülő/gondviselő tájékoztatására. A vizsgálati véleményben foglaltak tudomásulvételét a szülő a rövidített javaslatot tartalmazó formanyomtatványon aláírja, egyúttal jelzi, hogy egyetért-e a javaslattal, vagy nem. Amennyiben a szülő nem ért egyet a javaslattal, a bizottság vezetője jelzi az illetékes tankerületi központ felé.

A szakértői vélemény elkészülése után, az abban megfogalmazott javaslatok alapján elkezdődhet a gyermek/tanuló fejlesztése a megadott területeken, megfelelő szakemberekkel.

Forrás:

15/2013. (II.26.) EMMI rendelet

A szakértői bizottsági tevékenység protokollja Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Bp. 2015.
 
[powr-comments id="d3c55d91_1609917021152"]
 
TOP