A nevelési tanácsadás preventív tevékenysége: a negyedik életévüket betöltött gyermekek szűrése beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megelőzése céljából

Kép forrása: https://www.reflextorna.hu/miniovi/reflextorna-mozgas-es-kepessegfejleszto-miniovi

A nevelési tanácsadás folyamatában a prevenció (megelőzés) elsődleges célja egy adott gyerekcsoporton belül a fejlődésben mutatkozó elmaradások előfordulásának csökkentése, a súlyosabb zavarok kialakulásának megakadályozása. A prevenciós munkában a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakembere részt vehet, de kiemelt szerep jut a nevelési tanácsadási tevékenységet végző pszichológusoknak, gyógypedagógusoknak vagy fejlesztő pedagógusoknak.

Ennek egyik állomása a 4. életévüket betöltött gyermekek szűrése beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) megelőzése céljából. A szűrés a tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlettségi szintjének megismerése alapján kínál pedagógiai segítséget, beavatkozást.

A szakszolgálati rendelet szerint a tagintézmények a szűrést alapfeladatként végzik a beérkezett kérések alapján. A szűrést igényelhetik szülők és pedagógusok egyaránt, szükséges hozzá az óvoda kérelme és a szülők beleegyezése is.

A szűrésnek tagintézményenként kialakított eljárásrendje van. A szűrés esedékessége tagintézményenként eltérő lehet, leggyakrabban májusi, júniusi, szeptemberi hónapokban végzik el a vizsgálatokat a szakemberek.

A szűrés során feltérképezik azokat a területeket, amelyek előre jelezhetik az idegrendszeri funkciók éretlenségét és az esetleges jövőbeli iskolai sikertelenségeket. Sor kerül többek között az idegrendszer érettségének vizsgálatára, a nagymozgások, a finommotorika, a szem-kéz koordináció, a jobb-bal irányok megkülönböztetésének, a testvázlat, a beszédkészség, a térbeli-időbeli tájékozódás, a matematikai képességek, a szociális készségek és a gondolkodás felmérésére.

A szűrés eredményéről a szülőket tájékoztatják és szükség esetén javaslatot tesznek a gyermek további ellátására, fejlesztésére vonatkozóan. Az eredményekről a szülők írásos tájékoztatást kérhetnek. A vizsgálat eredményéről visszajelzést kap a gyermek intézménye is.

Azoknál a gyerekeknél, akik több területen is elmaradást mutatnak további vizsgálatokat, illetve más szakszolgálati ellátást is javasolhatnak a szülővel és az óvodával egyeztetve.

Az óvodákban a szakszolgálat által végzett szűréseket megelőzheti a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) alkalmazása. Az eszköz segíti az óvodai készségfejlesztő munkát, annak nyomon követését. A DIFER-ben szereplő tesztek képet adnak a gyermek készségeinek fejlettségéről, megmutatják, hogy mit sajátított már el a gyermek, illetve milyen fejlesztések lehetnek szükségesek. A tesztben 7 terület felmérésére kerül sor: az írásmozgás koordináció, a beszédhanghallás, a relációszókincs, az elemi számolási készség, a tapasztalati következtetés, a tapasztalati összefüggés-kezelés, valamint a szociális fejlettségi szint.

A fent említett szűrések mind azt a célt szolgálják, hogy a gyermekek esetleges elmaradásaira időben fény derüljön és a hátrányok leküzdése érdekében a szakemberek a fejlesztő munkát minél hamarabb megkezdhessék.

Forrás:

Nevelési tanácsadás szakszolgálati protokollja

Fazekasné Dr. Fenyvesi M., Dr. Józsa K., Dr.Nagy J., Dr. Vidákovich T. (2019):A diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 évesek számára, Mozaik Kiadó, Szeged

Kép: https://www.reflextorna.hu/miniovi/reflextorna-mozgas-es-kepessegfejleszto-miniovi

 

[powr-comments id="08b809f4_1601468670948"]

TOP