A 2020/2021. tanév rendje

A 2020/2021-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján 2020. szeptember elsején egyelőre a megszokott módon kezdődik a tanév.

Összegyűjtöttük, melyek azok a legfontosabb dátumok, határidők, amelyekre a diákoknak és szülőknek érdemes odafigyelni a tanév során.

A tanév, a tanítási év:

A tanítási év első napja 2020. szeptember 1. (kedd), az utolsó napja 2021. június 15. (kedd). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2021. április 30., a két évfolyamos rész-szakképesítésre való felkészítést folytató szakiskolákban 2021. május 31.

A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart.

Tanítási szünetek:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

Az általános iskolai beiratkozás:

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beíratása 2021. április 15-16.

A vizsgák rendje:

Érettségi vizsgaidőszakok:

A 2020. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák: 2020. október 16-tól 2020. október 30-ig. Szóbeli érettségi vizsgák: 2020. november 12- 16. emelt szintű, 2020. november 23-27. középszintű érettségi vizsgák.

A 2021. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák 2021. május 3-tól május 25-ig. Szóbeli érettségi vizsgák: 2021. június 3-10. emelt szintű, 2021. június 14-25. középszintű szóbeli érettségi vizsgák.

A szakgimnáziumokban, szakiskolákban a szakmai képesítő vizsgák időpontját az oktatásért felelős miniszter 2020. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé az Oktatási Hivatal honlapján.

Országos mérés, értékelés:

2020. október 9-ig az általános iskolák a tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó hátrányok csökkentése, az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében felmérik azon első évfolyamos tanulók körét, akiknél az óvodai jelzések, vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni (DIFER).

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulók számára 2020. szeptember 21. és október 12. között kísérleti jelleggel megszervezik a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát.

A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást végző általános iskolákban 2021. május 12-én végzik el a célnyelvi mérést (hatodik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű, nyolcadik évfolyamon KER szerinti B1 szintű nyelvtudást mérik).

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeinek írásbeli vizsgálata 2021. május 19.

Az alapkészségek, képességek országos mérésének napja 2021. május 26. a hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamok tanulói számára.

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás:

2020. október 20. - a középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2020. december 4. - A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára a felvételi vizsgát szervező intézménybe.

2021. január 23. - Az általános felvételi eljárás kezdete – központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára.

2021. február 19. - Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

2021. március 16. - A középfokú iskolák eddig az időpontig nyilvánosságra hozzák a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2021. április 30. - A felvételt hirdető iskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítéseket a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2021. május 10.- augusztus 31. - A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2021. június 22-24. - Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Forrás: 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről

 

[powr-comments id="283ef4c8_1599079732708"]

TOP