TANKÖTELEZETTSÉG

Tankötelezettség kezdési időpontjának módosítása a 2020. augusztus 31-ig hatodik életévüket betöltött gyermekek esetében

ik

A 2020. január 1-jén hatályba lépő, tankötelezettséget érintő törvényi szabályozás kapcsán több alkalommal keresték meg szülők, óvónők, óvodavezetők a Szakértői Bizottságot.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy mind a pedagógusok, mind a szülők részéről nagy a bizonytalanság a témával kapcsolatban, ezért összegeztük az Oktatási Hivatal által közzétett fontosabb tudnivalókat.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő (szülő/gyám) kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Amennyiben az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága 2020. január 31-e előtt kiállított szakértői véleménye tartalmazza azt a javaslatot, hogy a gyermek további egy nevelési évig maradjon óvodai nevelésben, a jogszabályok alapján nincs szükség arra, hogy a törvényes képviselő kérelmezze a tankötelezettség halasztását az Oktatási Hivatalnál. Ebben az esetben a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A törvényes képviselőnek ilyen esetben a szakértői bizottság szakértői véleményét a gyermek óvodájában mielőbb be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs rendszerben rögzíti ezt a tényt, és a tankötelezettség egy évvel való elhalasztását.

Amennyiben 2020. január 31-e előtt elkészített szakértői vélemény a gyermek esetében nem áll rendelkezésre, az Oktatási Hivatalhoz lehet kérelmet benyújtani.

A kérelem benyújtására legkésőbb 2020. január 31-ig van lehetősége a törvényes képviselőnek. A szülő/gyám a kérelmét az Oktatási Hivatal honlapján elérhető informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt vonalkódos adatlapon nyújthatja be. A kérelmeket postai úton kell az Oktatási Hivatalnak megküldeni.

A tankötelezettség megkezdésének halasztása ügyében kezdeményezett eljárás kérelemre indul, melyet kizárólag a törvényes képviselő nyújthat be. A beadványnak tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy közös szülői felügyelet esetén a másik szülő hozzájárulásával jár el.

A kérelem kötelező tartalmi elemei (a kérelemben nevesített gyermek pontos beazonosíthatósága előfeltétele a kérelem elbírálásának, ezért az Oktatási Hivatal honlapján elérhető kéreleműrlapot kell alkalmazni):

  • a kérelmező (szülő/gyám) adatai
  • a gyermek személye adatai
  • az óvoda adatai, amellyel a gyermek jogviszonyban áll
  • indoklás
  • kérelmező nyilatkozata arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására.

Csatolni kell a kérelemhez az alátámasztó dokumentumok másolatát is (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakértői véleménye, fejlődést nyomon követő nyomtatvány, stb.), amennyiben rendelkezik ilyennel.

/Forrás: www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg_halasztasa/

TOP